wigiliaPrzez uroczystą Wigilię Paschalną, rozpoczynamy liturgiczny obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to naprawdę Wielka Noc. Chrystus zwycięski wychodzi z ciemności grobu i staje przed nami jako Zmartwychwstały Odkupiciel. Wydarzenie Paschy czyli przejścia Jezusa Chrystusa ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach świata i ludzkości.

Tę noc, noc paschalną, rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy staje się dla nas teraźniejszością. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też cała jej liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda i uczta. Znaki te stanowią główną treść wszystkich czterech części liturgii wigilii paschalnej.

Stąd też Liturgia Wigilii Paschalnej dzieli się na cztery części: liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną i liturgię eucharystyczną.

Pierwsza Liturgia światła. Przed kościołem zostaje poświęcony ogień, a zapalony od niego Paschał wniesiony do środka. Kapłan trzykrotnie śpiewa „Światło Chrystusa”, a my odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”. Po pierwszym śpiewie zapalają swoje świece księża i ministranci, za drugim razem zapalają swoje świece od paschału wierni, za trzecim razem zapalają się w Kościele wszystkie światła, aby w ten sposób pokazać, że Kościół jako budowla, jest obrazem Kościoła – Ludu Bożego. Zapalenie w nim światła symbolizuje, że Kościół jest oświecany światłem Chrystusa, a zapalone świece, trzymane w naszych rękach mają upodabniać nas do tych ludzi, którzy oczekują swego Pana, aby, gdy powróci zastał ich czuwających i zaprosił do swego stołu.

W naszym kościele nabożeństwie przewodniczył Ks. Rafał Wojdyła, który wygłosił homilię

Ks. Rafał Wojdyła – Wigilia Paschalna – homilia