Dobiegł końca tegoroczny okres przygotowania do Wielkanocy. Rozpoczynamy święte Triduum Paschalne – najważniejsze wydarzenie całego roku liturgicznego.
Pierwszym przeżyciem Triduum jest Msza Święta Wieczerzy Pańskiej odprawiana wieczorem w Wielki Czwartek. Sięgamy w ten sposób do samego źródła, z którego Msza św. pochodzi: do Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to Pan Jezus, w obliczu czekającego Go cierpienia i zabicia ustanowił Eucharystię, a tym samym kapłaństwo. W dzisiejszy wieczór również i my, gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Przez posługę kapłana, mocą Ducha Świętego, przemieni dary chleba i wina w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości do nas.
Tę Eucharystię, nazywamy Mszą Wieczerzy Pańskiej. Koncentrujemy się w niej na dwóch głównych motywach. Pierwszym jest ustanowienie Eucharystii, a wraz z nią kapłaństwa, stąd w czasie liturgii nastąpi odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Drugim natomiast, który bardziej dominuje w tekstach liturgicznych, jest przykazanie miłości, jakie zostawił nam Jezus – To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem.
Dla podkreślenia szczególnego charakteru tych obchodów następuje uroczyste odśpiewanie „Chwała na wysokości Bogu…”, które było opuszczane przez cały Wielki Post, odzywają się również dzwony, po czym milkną, podobnie jak i organy, aż do Wigilii Paschalnej.
Przeżywając dzisiejszą liturgię prosimy o dobre przeżycie tych świętych dni, które uobecniają tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Ks. Marian Rajchel – Wielki Czwartek – homilia