Notatka z rekolekcji…

Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu z parafii Świętego Michała Archanioła i Najświętszej Maryi Panny w Pełnatyczach, w dniach od 9 – 11. 01.2015 r. odprawiała rekolekcje przed bierzmowaniem. Zmaganiom duchowym przewodniczył Ks. Piotr Czarniecki. W pierwszym dniu mogliśmy doświadczyć bezwarunkowej Miłości Boga Ojca poprzez rozważanie Słowa Bożego, wysłuchanie konferencji, pracy w grupach. Na różne sposoby mogliśmy doświadczać prawdy „Że Bóg nas kocha i ma dla mnie osobiście wspaniały plan”. Również poprzez słowa Hymnu o miłości Pan przemieniał nasze kamienne serca, abyśmy mogli żyć pełnią życia. Dzień zakończyliśmy w kaplicy zawierzając naszych rodziców – tych, którzy kształtowali w nas i uczyli właściwego obrazu Boga Ojca.

W sobotni drugi dzień zmagaliśmy się z przeszkodami w doświadczaniu Bożej Miłości rzeczywistością grzechu i jej skutkami. Mogliśmy przeżyć wyjątkowe doświadczenie dar spowiedzi generalnej, dobrze było usiąść obok kapłana i porozmawiać o swoim życiu. Pan obdarzył nas darem nowej wolności, godności Dziecka Bożego. W Eucharystii, która była kolejnym punktem rekolekcyjnym mogliśmy podziękować Panu Bogu, za Jego darmową Miłość Miłosierną, Miłosierdzie, dar pojednania z Bogiem i sobą nawzajem. Następnym punktem którym przeżyliśmy bardzo głęboko to modlitwa wstawiennicza. Grupa ludzi posługująca charyzmatami modliła się nad każdym z nas osobiście prosząc o MIŁOŚĆ a także łaski i dary Ducha Świętego. Niektórzy otrzymali dar łez czy radości. Większość z nas po raz pierwszy uczestniczyła w takiej formie modlitwy uwielbienia. Wyrażamy wdzięczność całej modlącej się z nas wspólnocie. Przeżyliśmy też spotkanie z małym chłopcem, który był w Niebie widział Pana Jezusa i opowiadał o tym, co widział i Kogo spotkał a Niebie, czyli film „Niebo istnieje naprawdę”.

W godzinie świadectwa oddaliśmy Panu Bogu chwałę, za Jego wielkie dzieła, których dokonał w sercu każdego z nas podczas tych rekolekcji.

Wybranie Jezusa jako JEDYNEGO PANA I ZBAWICIELA naszego młodego życia, a także odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego było ostatnim wydarzeniem rekolekcyjnym. Rekolekcje były dla nas: czasem zbliżenia się do Jezusa jako Osoby, Boga Ojca, który kocha nas bezwarunkową miłością, słuchania Słowa Bożego – zbliżenia się do siebie wzajemnie jako klasy, lepszego rozumienia swoich słabości. Dziękujemy Księdzu Piotrowi Czarnieckiemu za poprowadzenie nas ramiona JEDYNEJ MIŁOŚCI – BOGA, księżom Michałowi Kozakowi i Rafałowi Wojdyle za sakrament pokuty i modlitwę. Dziękujemy za przygotowanie nas do Sakramentu bierzmowania, który w marcu przyjmiemy.

Młodzież z klas III A, B, C
oraz siostra katechetka

P.S. Zachęcamy innych gimnazjalistów do rekolekcji w Opactwie. Tam jest OK! Wybierzcie się, warto.