Obwarowania Jarosławskiego Opactwa, które powstało w 1611 r., należą do najcenniejszych i najbardziej unikalnych na Podkarpaciu. Obejmują kilometr murów i dziewięć baszt warownych oraz specjalne obronne ukształtowanie terenu.
W czwartek 23 lipca samo południe jedna z baszt (północno-zachodnia) stanęła w płomieniach z nieustalonych do tej pory przyczyn.
Zniszczone zostało całe poszycie dachowe, a także drewniana klatka schodowa. Do zniszczonych wnętrz jak na razie nie ma jeszcze dostępu, straty są więc trudne do oszacowania.
W najbliższym czasie musimy zabezpieczyć basztę przed dalszym niszczeniem szczególnie z uwagi na burze i ulewne deszcze, a potem przystąpić do jej renowacji.

Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową i materialną na ten cel.
Wpłat można dokonywać na konto Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
w Jarosławiu w jarosławskim Banku Spółdzielczym

numer konta
18 9096 0004 2001 0054 3318 0001 (PLN).

Ziarnko do ziarnka (30-50 zł.), a zbierze się miarka na zabezpieczenie baszty przed ulewami.
Budynek był ubezpieczony – wnieśliśmy o likwidację szkody. Ale to potrwa, a tu burze, ulewne deszcze i wichury…

Szczegóły dalszego postępowania będziemy podawać na naszej stronie opactwo.pl.