flagaKiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.

(A lato było piękne tego roku).I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany…

Nie ma miesiąca w roku, w którym nie wspominamy powstańców i bohaterów naszej Ojczyzny. Dla upamiętnienia tych ludzi i wydarzeń każdego 10 dnia miesiąca w naszym Opactwie odprawiana jest Msza Święta w intencji Ojczyzny. Kaznodzieją jest ks. Marian Rajchel

Homilia ks. Mariana Rajchla z dnia 10 lutego 2015 r.