Kurs Fotosacrum to kurs dla fotografów i kamerzystów, który uprawnia do fotografowania i rejestrowania filmów w kościołach i innych przestrzeniach sakralnych. Otrzymane uprawnienia są ważne przez okres jednego roku dla osób biorących udział w 1 stopniu kursu, oraz na okres 5 lat dla uczestników 2 stopnia. Zajęcia dotyczą teoretycznych i praktycznych podstaw liturgiki oraz fotografii artystycznej – uzupełnione są o ćwiczenia praktyczne. Kurs jest jednodniowy, koszt 120 zł.

W Archidiecezji Przemyskiej do fotografowania i filmowania w czasie liturgii może być dopuszczona jedynie ta osoba, która przed rozpoczęciem celebry przedstawi ważną akredytację wystawioną przez Kurię Metropolitarną.
Warunkiem uzyskania akredytacji do wykonywania zdjęć i filmów w kościołach Archidiecezji Przemyskiej jest uczestnictwo w formacji prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

Regulamin

  1. Po ogłoszeniu terminu kursu, uczestnik proszony jest o przesłanie wysłać drogą mailową na fotosacrum@opactwo.pl informacji o zamiarze udziału w kursie. Także drogą elektroniczną, otrzymuje formularz zgłoszeniowy.
  2. Do formacji dopuszcza się osobę, która przedstawi rekomendację księdza proboszcza parafii zamieszkania. Osoby, które nie przedstawiają pozytywnej opinii proboszcza nie będą dopuszczane do formacji.
  3. Do formularza, osobno należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG ( plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem).
  4. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie zaliczki ( 50 zł ) na podane w (formularzu) konto.
  5. Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu jeśli nie zbierze się odpowiednia ilość chętnych osób.
  6. Organizator zastrzega sobie podwyższenie ceny kursu jeśli zbierze się liczba chętnych zbyt mała do pokrycia jego kosztów maksymalnie jednak do 150 zł.
  7. Zaliczki wysłane na konto są bezzwrotne (jeśli kurs zostaje odwołany, zaliczki zostają przekazane na następny termin kursu )
  8. Jeśli osoba z uzasadnionych przyczyn nie zgłosi się na kurs, zaliczka zostaje przekazana do wykorzystania podczas kolejnego kursu.
  9. Nie można wziąć udziału w kursie 2 stopnia, bez odbycia kursu pierwszego stopnia.

Akredytacja jest własnością Kurii Metropolitarnej.