W dniu 25 stycznia w Ośrodku Formacji i Kultury Chrześcijańskiej im. S. B. Anny Jenke, przeżywaliśmy dzień wdzięczności Panu Bogu i ludziom za wszystko co dokonało się w naszym Domu w 2014 roku. Mszy Świętej dziękczynnej przewodniczył Ks. Bp Marian Rojek, homilię zaś wygłosił długoletni Przyjaciel i Dobrodziej Jarosławskiego Opactwa, ks. Infułat Stanisław Mac

Homilia Ks. Inf. Stanisława Maca

Swoje podziękowanie wyraził Dyrektor Domu ks. Marek Pieńkowski na zakończenie Mszy Świętej, ale także ks. Bp zaznaczając swoją więź z tym miejscem

Podziękowanie Ks. Marka Pieńkowskiego

Podziękowanie Bpa Mariana Rojka

Najpierw Msza Święta przeżywana była przy animacji muzycznej Chóru z Katedry Rzeszowskiej „Pueri cantores resovienses”, następnie Chór wyśpiewał koncert dedykowany Przyjaciołom i Dobrodziejom Opactwa i Radia

Noworoczny Koncert Kolęd dla naszych Przyjaciół i Dobrodziejów „Pueri cantores resovienses”

Udało się także porozmawiać z Ks.Infułatem i z opiekunami chłopięco-męskiego Chóru z Rzeszowa

Rozmowa z Ks. Inf. Stanisławem Macem

Rozmowa z prowadzącymi Chór