Przypominamy o możliwości przekazania w najbliższych miesiącach naszemu Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu jako organizacji pożytku publicznego jednego procenta swojego podatku. Wystarczy tylko, że w formularzu podatkowym wpiszesz tzw. KRS naszego Ośrodka.

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
KRS nr 0000247764
REGON 650148446
NIP 7921075077
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
18 9096 0004 2001 0540 3318 0001

Od 1994 roku:

  • Ratujemy w ruin 400 letnie opactwo pobenedyktyńskie
  • Prowadzimy rekolekcje i dni skupienia
  • Dajemy schronienie wielu grupom i wspólnotom
  • Prowadziny dla diecezji studio radiowe AVE MARIA
  • Podejmujemy działania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej
  • Propagujemy ekologiczne sposoby ogrzewania budynków i wody użytkowej
  • Swoje miejsce znajdują u nas osoby niepełnosprawne i zmarginalizowane społecznie

Na to pójdą Twoje pieniądze!

1% - wzór