Przypominamy o możliwości przekazania w najbliższych miesiącach naszemu Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu jako organizacji pożytku publicznego jednego procenta Waszego podatku za rok 2016. Wystarczy że w formularzu podatkowym wpiszecie tylko tzw. KRS naszego Ośrodka

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
KRS nr 0000247764
REGON 650148446
NIP 7921075077
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
18 9096 0004 2001 00540 3318 0001

Od 1994 roku:
Ratujemy w ruin 400 letnie opactwo pobenedyktyńskie
Prowadzimy rekolekcje i dni skupienia
Dajemy schronienie wielu grupom i wspólnotom
Prowadziny dla diecezji studio radiowe AVE MARIA
Podejmujemy działania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej
Propagujemy ekologiczne sposoby ogrzewania budynków i wody użytkowej
Swoje miejsce znajdują u nas osoby niepełnosprawne i zmarginalizowane społecznie
Na to pójdą twoje pieniądze!