Wystawy

 • Adam Mamczur – absolwent naszego Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – awangardzista. Wystawa wykracza poza schematy i nie poddaje się prostej klasyfikacji. (Parter na lewo)
 • Marcina Chudzika „Nasiona Pięciu Kontynentów i okazy Trzech Oceanów”. (Parter na prawo)
 • Izba Pamięci abpa Ignacego Tokarczuka. (Piętro – Wielki Korytarz na końcu, na prawo)
 • Wystawa Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Ochrona i konserwacja” – m.in. prace Jarosławianina J. Stecińskiego w Indiach i na Łotwie. (Piętro na wprost)
 • Prezentacja starych zdjęć Opactwa (sprzed kilkudziesięciu lat). (W drodze do Czarnej Kaplicy)
 • Sala Papieska na 1000 eksponatów. (Przed Czarną Kaplicą) zobacz
 • Makieta naszego Opactwa z 150 000 zapałek – autor Marian Zbierak – Pawłosiów. (Piętro – Hall)
 • Złoty Jubileusz Kapłaństwa (1964-2014) Arcybiskupa. Józefa Michalika. Dary z całego świata. (Parter)
 • Pejzaże Podkarpacia – Malarstwo Olejne – Józef Machała – Red ART Tyczyn. (Piętro – Wielki Korytarz)
 • Chorągwie Maryjne – Jadwiga Styrna-Nawrocka, Kraków. (Piętro – Wielki Korytarz)
 • Bilderkreuz – Krzyż z kilkunastu obrazów – Michał Posin, Berlin, Niemcy. (Piętro – Wielki Korytarz)
 • Model 1:16 polskiego Papamobile z 1979 r. (Parter)
 • Obrazy wyklejane z cząstek afrykańskich owadów. (Parter)
 • Kolekcja medali Piotra Roga z Jarosławia. (Parter)
 • Związki ks. Franciszka II Rakoczego z Polską i Jarosławiem – dar Muzeum z Nyíregyháza na Węgrzech. (Piętro na prawo)
 • Pamiątki przywiezione z Ziemi Świętej. (Parter)
 • Obrazy religijne ozdabiane cyrkoniami. (W drodze do czarnej Kaplicy)
 • Krzysztof Śliwka „Twarze, portrety, maski…” (Piętro – Hall)
 • Janusz Szpyt – malarstwo religijne. (Parter)
 • Dobrodzieje – Użytkownicy – Rezydenci Jarosławskiego Opactwa (Piętro – Wielki Korytarz)