Rodzina Radiowa Radia Fara

Rodzinę Radiową tworzy najpierw Zespół zawodowców (kilku) i wolontariuszy (kilkudziesięciu) wreszcie wierni radiosłuchacze (tysiące). Na szczególne wyróżnienie zasługują osoby, które wspierają działalność radiową duchowo i materialnie oraz te które często dzwonią na antenę radiową. Więzów tych podobnie jak zasięgu radia nie da się bardziej sprecyzować.

Radio to narzędzie porozumiewania się ludzi. Tematów jest wiele; jak się modlimy, jak pogłębiamy wiarę, ale też – jak pracujemy, co nas cieszy i co martwi, co planujemy, jak sobie pomagamy, jak żyją i współdziałają inni… Dużo mamy sobie do powiedzenia, bo „wierzący to człowiek głodny, który innemu głodnemu mówi, gdzie można dostać chleb”. Radio ma szansę stać się przyjacielem; wchodzi do domu – cicho i tylko za pozwoleniem, towarzyszy nawet cały dzień – jeśli tylko zechcemy, wypełnia czas pożytecznie – zbliża do ludzi i do Boga… radio katolickie i lokalne.

LogoRF

Zespół redakcyjny:

Ks. Michał Kozak, tel. 723 404 313
Ks. Robert Ryba, tel. 606 815 919
Aneta Katan
Magdalena Kapuścińska

Wolontariusze:

Ks. Marek Pieńkowski, ks. Marian Podolec, ks. Kazimierz Gadzała, ks. Paweł Konieczny, o. Jacek OP, lek. med. Włodzimierz Ziemiński, Wanda Kogut, Helena Wawro, Edyta Kisiel, Janusz Matwijów, Zygmunt i Joanna Brzozowie, Elżbieta Kasieczko, Andrzej Buczek, Stanisław Kiełbowicz i Jan Gąsior (Fundacja Zielińskich), Paweł Sabal, Barbara Dejniak, Teresa Haduch, Alina Zborowicka, Ewa Stelczyk, Elżbieta Malinowska, Agnieszka Dubanik, Natalka Sidor, Sylwia Różak, Aleksandra Winiarska, młodzież klas dziennikarskich I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu, dzieci z Pawłosiowa z katechetką Marią Węgrzynowską, uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu z katechetką Ewą Dziaduś, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. St. Żeromskiego w Jarosławiu

Dobroczyńcy:

Do największych ofiarodawców należą: kościół św. Mikołaja i św. Stanisława bpa (Opactwo), parafie: Kolegiata, pw. NMP Królowej Polski, pw. Świętej Trójcy (oo. Reformaci), pw. Miłosierdzia Bożego, bazylika MB Bolesnej (oo. Dominikanie).