Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – obchody w Jarosławiu

Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.

12 marca 2007 parlament węgierski przyjął deklarację uznającą dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, deklarację poparło 324 posłów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Analogiczną uchwałę 16 marca 2007 podjął przez aklamację Sejm RP.

Program w Jarosławiu

PL

12:00 — Złożenie wieńców przy pomniku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przy ul. Opolskiej
13:00 — Prelekcja w auli Jarosławskiego Opactwa (ul. Benedyktyńska 5)

  • Zofia Bieńkowska „Przyjaźń Polsko — Węgierska — Ślady Węgrów w Jarosławiu”
  • Wystąpienie Pani dr hab. Adrienne Kórmendy Konsul Generalny Republiki Węgierskiej oraz Eszter Aczel

14:00 – Występ skrzypcowy Julii Salamon:

  • Dudziarz – Henryk Wieniawski
  • Taniec Węgierski
  • Oberek
  • Koncert A — moll w stylu węgierskim Oskar Reading
  • Czardasz Vittorino Monki

14:30 – Spotkanie przy kawie i herbacie

Hu

12.00 Koszorúzás a Lengyel-Magyar Barátság Emlékműve előtt az Opolski utcában
13.00 Előadások a Jaroszlavi Apátság Aulájában (Benedyktynska utca 5.)

  • Bienkowska Zsófia „Lengyel -Magyar Barátság – Magyar Utak, kötődések Jaroszlavban”
  • Köszöntőt mond dr.hab Körmendy Adrienn a Magyar Köztársaság Krakkói Konzul Asszonya valamint
  • Aczél Eszter a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója

14.00 Salamon Júlia hegedűművész előadása
14.30 Beszélgetés egy kávé és tea közös elfogyasztása mellett