Rodzina Radiowa Radia Fara

Studio Radiowe „AVE Maria” jest najstarszym z trzech ośrodków Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej Radia FARA. Swoją działalność rozpoczęło w noc z 24/25 grudnia 1983 roku, transmitując Mszę Świętą Pasterską z kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Jarosławiu. Z upływem lat rozrosło się do trzech ośrodków (Krosno i Przemyśl), a swoją siedzibę przeniosło z parafii MB Królowej Polski do Jarosławskiego Opactwa. Rozgłośni dał początek ks. Marian Rajchel.

Rodzinę Radiową tworzy najpierw Zespół zawodowców (kilku) i wolontariuszy (kilkudziesięciu) wreszcie wierni radiosłuchacze (tysiące). Na szczególne wyróżnienie zasługują osoby, które wspierają działalność radiową duchowo i materialnie oraz te które często dzwonią na antenę radiową. Więzów tych podobnie jak zasięgu radia nie da się bardziej sprecyzować.

Radio to narzędzie porozumiewania się ludzi. Tematów jest wiele; jak się modlimy, jak pogłębiamy wiarę, ale też – jak pracujemy, co nas cieszy i co martwi, co planujemy, jak sobie pomagamy, jak żyją i współdziałają inni… Dużo mamy sobie do powiedzenia, bo „wierzący to człowiek głodny, który innemu głodnemu mówi, gdzie można dostać chleb”. Radio ma szansę stać się przyjacielem; wchodzi do domu – cicho i tylko za pozwoleniem, towarzyszy nawet cały dzień – jeśli tylko zechcemy, wypełnia czas pożytecznie – zbliża do ludzi i do Boga… radio katolickie i lokalne.

Zespół redakcyjny:

Dyrektor:
Ks. Michał Kozak
, tel. 723 404 313
Redaktorzy:
Ks. Robert Ryba
, tel. 606 815 919
Aneta Katan
Magdalena Kapuścińska

Wolontariusze:
Ks. Marek Pieńkowski, ks. Marian Podolec, ks. Kazimierz Gadzała, ks. Paweł Konieczny, o. Jacek OP, lek. med. Włodzimierz Ziemiński, Wanda Kogut, Helena Wawro, Edyta Kisiel, Janusz Matwijów, Zygmunt i Joanna Brzozowie, Elżbieta Kasieczko, Stanisław Kiełbowicz i Jan Gąsior (Fundacja Zielińskich), Paweł Sabal, Barbara Dejniak, Teresa Haduch, Alina Zborowicka, Ewa Stelczyk, Elżbieta Malinowska, Agnieszka Dubanik, Natalka Sidor, Sylwia Różak, Aleksandra Winiarska, młodzież klas dziennikarskich I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu, dzieci z Pawłosiowa z katechetką Marią Węgrzynowską, uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu z katechetką Ewą Dziaduś, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. St. Żeromskiego w Jarosławiu

Dobroczyńcy:
Do największych ofiarodawców należą:
Rektorat św. Mikołaja i św. Stanisława bpa (Opactwo),
Parafia Kolegiata,
Parafia pw. NMP Królowej Polski,
Parafia pw. Świętej Trójcy (oo. Reformaci),
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego,
Parafia MB Bolesnej (oo. Dominikanie).

Słuchaj
Program
Wsparcie dla Studia „AVE Maria” w Jarosławskim Opactwie