Przystań

Adres:

ul. Benedyktyńska 5
PL 37-500 Jarosław
tel. 016 621 52 24
kom. 504 143 620
www.opactwo.pl;
e-mail: przystan@opactwo.pl

Dyrektor Przystani:

Ks. Rafał Wojdyła
tel. 016 621 52 24
kom. 697 801 195
e-mail: rafwoj195@op.pl

Konto bankowe:

Bank PEKAO SA I O. Jarosław
09 1240 2571 1111 0010 1935 1260

Wpłaty w EURO:
Bank BPS S.A.
S.W.I.F.T code: POLUPLPR
PL61909600042001005433180003

Wpłaty w USD:
Bank BPS S.A.
S.W.I.F.T code: POLUPLPR
PL 34 9096 0004 2001 0054 3318 0004

Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi:
karty-platnicze
NIP: 7922217763 Regon: 180350418

Logo

2

Logo Przystani to awers pochodzącego z XVII w.
medalika z wizerunkiem św. Benedykta

Hasło:

Eius in obitu nostro praesentia muniamur
(Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci)

N D S M D – Non Draco Sit Mihi Dux
(Diabeł -dosłownie: smok- niech nie będzie mi przewodnikiem)