Dziękujemy za płatność

Płatność zrealizowano poprawnie. Dziękujemy za wsparcie Ośrodka Formacji i Kultury Chrześcijańskiej w Jarosławiu.