Ekstremalna Droga Krzyżowa

Wprowadzenie | Zasady | Trasy i zapisy | Duchowa EDK | Świadectwa

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Podkarpacka edycja z Jarosławskiego Opactwa od 2013 roku

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA

 • EDK skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć dni Wielkiego Postu. W jej trakcie każdy z uczestników będzie miał możliwość głębokiego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej skupiając się nad medytacją specjalnych rozważań oraz pokonując pieszo kilometry na drodze z Jarosławskiego Opactwa do jednego z celów: do Kaplicy Męki Pańskiej w Archikatedrze w Przemyślu, do Sanktuarium Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej, do Grobu Pańskiego w Przeworsku, do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku i do Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Lubaczowie. Będzie też jedna trasa dookoła Jarosławia. I oczywiście nocne, duchowe pielgrzymowanie.
 • Uczestnictwo w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność.
 • Zatwierdzone warianty trasy Podkarpackiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej czyli nocne przejście odpowiednio 20, 45, 65, 85 km. zalecane jest dla osób aktywnych fizycznie, ćwiczących regularnie, ale nie mniej niż 4 godziny w tygodniu.
 • W razie niemożności kontynuowania Drogi, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu z dowolnego (często trudno dostępnego dla samochodów!) punktu trasy. Także powrót z Przemyśla, Kalwarii, Leżajska, Lubaczowa czy Przeworska  odbywa się we własnym zakresie. Trasa jest długa, nużąca i nocna. W nocy nawet asfaltowymi drogami rzadko ktoś przejeżdża i obawia się zatrzymać na czyjąś prośbę.
 • Tylko przy EKSTREMALNIE trudnych warunkach pogodowych Jarosławskie Opactwo nie podejmie swojej posługi na rzecz wyruszających, wskazując w ten sposób na absolutną konieczność rezygnacji z przejścia PEDK w tradycyjnym terminie.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej tylko pod opieką prawnego opiekuna lub będąc powierzonym przez prawnego opiekuna zaufanej osobie pełnoletniej, która będzie niepełnoletniemu towarzyszyć na dobre i na złe, aż do powrotu do miejsca zamieszkania. Sposób sprawowania opieki nad małoletnim przez rodziców/opiekunów prawnych szczególnie przebywających poza miejscem zamieszkania regulują odpowiednie przepisy.
 • Z uwagi na inne przepisy prawne po trasie należy się poruszać w grupach składających się z mniej niż 10 osób (od 1 do 9), zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych, zwłaszcza na tych fragmentach, które prowadzą po drogach asfaltowych. Poszczególne grupy nie powinny się zatem ze sobą  łączyć.
 • Od momentu dotarcia na I stację obowiązuje zasada milczenia, dzięki której każdy z uczestników będzie mógł głębiej przeżyć Misterium Drogi Krzyżowej i prawdziwie spotkać się z Bogiem.
 • Wyjątkiem od tej zasady są rozważania na każdej ze stacji. W ich trakcie, po przeczytaniu tekstu, można dzielić się krótkimi świadectwami na temat rozumienia danego fragmentu z resztą uczestników. Tego dzielenia nie prowadzimy w formie dyskusji tzn. w żaden sposób nie kontrujemy wypowiedzi innych osób.
 • Reasumując: Pamiętaj, że wyruszając w drogę, bierzesz odpowiedzialność za siebie. EDK nie jest zorganizowana pielgrzymką pieszą, nie są gwarantowane żadne przerwy na posiłki, oznaczenia techniczne w terenie ani pomoc osób technicznych, która ułatwiałaby przejście trasy. Nie jest zapewniana ponadto pomoc medyczna ani transport z miejsca docelowego do miejsca, z którego wyruszyło się w drogę.
 • Na sto osób, które żyją w danej populacji jedna jest gotowa przejść typową trasę EDK dzięki swej kondycji fizycznej, jedna dzięki heroicznej wierze, jedna zdobędzie się na udział duchowy, a dziewięćdziesiąt siedem powinno się zacząć przygotowywać na inny termin.

Ekwipunek

Każdy uczestnik Ekstremalnej Drogi Krzyżowej zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki. Doświadczenia poprzednich lat wskazują szczególnie na następujące elementy:

 • odpowiednie obuwie i ubranie (umożliwiające pokonanie trudnej trasy w każdych warunkach: w zimnie, błocie, przy opadach deszczu, śniegu i gołoledzi),
 • naładowana latarka + zapasowe baterie,
 • dokument tożsamości,
 • wysokokaloryczne jedzenie i picie, koc termiczny,
 • podstawowe opatrunki, leki osobiste oraz informacje medyczne na wypadek utraty przytomności takie jak grupa krwi, alergie i uczulenia, kontakt do osoby najbliższej,
 • dodatkowe odblaski (jeden – „pamiątkowy” – otrzymasz w pakiecie z wydrukowanymi rozważaniami i przebiegiem trasy)
 • telefon komórkowy

Telefon powinien być w pełni naładowany (najlepiej z dodatkowym, także w pełni naładowanym, PowerBankiem).

Ma służyć przede wszystkim wezwaniu pomocy osoby bliskiej lub w sytuacji zagrażającej życiu pomocy związanej z numerem 112.

Przy pomocy smartfonu z funkcją GPS można śledzić przebieg trasy (odpowiednie pliki elektroniczne do pobrania na następnej stronie), co jednak dodatkowo wyczerpuje baterię.

Można na smartfon pobrać przygotowaną przez Centralę aplikację mobilną (sklep PlayApple Store).

UWAGA! Na trasie napotkasz szereg odcinków nieobjętych zasięgiem Twojej sieci komórkowej;

 • Zachęcamy także do zabranie ze sobą kijków przeznaczonych do wędrówek pieszych (np. do nordic walking).

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Jarosławskie Opactwo nie organizuje PEDK. Każdy uczestnik organizuje ją sobie sam.

Jarosławskie Opactwo i Jego wolontariusze służą tylko pomocą:

 • w wytyczeniu lokalnych tras i udostępnianiu zainteresowanym ich opisów.
 • w udostępnianiu zainteresowanym rozważań EDK, pamiątkowych opasek odblaskowych oraz krzyży brzozowych,
 • w organizacji Mszy Świętej o godzinie 20:00 w piątek przed czwartą niedzielą wielkiego postu (2018.03.09; 2019.03.29; 2020.03.20; 2021.03.15; 2022.03.25…)
 • w duchowym przezywaniu EDK dla osób, które z rożnych powodów nie mogą wyjść w teren.

Pakiety zawierające mapkę wybranej trasy, jej opis, książeczkę z tegorocznymi rozważaniami oraz pamiątkową opaskę odblaskową będą do odebrania w tymczasowej recepcji w gmachu głównym Opactwa Pobenedyktyńskiego w Jarosławiu (ul. Benedyktyńska 5) w w piątek przed czwartą niedzielą wielkiego postu w godzinach od 18.30 do 19.30 i po Mszy Świętej, aż wszyscy obecni wyjdą na trasy.

Pakiety będą gotowe do odebrania w recepcji dla osób, które zapiszą się internetowo lub telefonicznie na stosowne listy.

Dla osób niezapisanych będziemy kompletować pakiety na poczekaniu, co nieco wydłuży czas ich obsłużenia w recepcji PEDK.

Pozostałe informacje

 • Przy Kościele św. Mikołaja w Opactwie każda grupa będzie miała możliwość wzięcia ze sobą w trasę brzozowego krzyża (ok. 1 m. wysokości). Zachęcamy wszystkich uczestników do przygotowania i niesienia własnego krzyża/krzyżyka.
 • Na pokrycie w/w kosztów zbierzemy dobrowolne ofiary przy recepcji Drogi. Koszt ekwipunku jednej osoby (opaska, identyfikator, wydruki…) oceniamy na ok. 20 zł.
 • O 20.00 Msza Święta w kościele św. Mikołaja na terenie Jarosławskiego Opactwa (ul. Benedyktyńska 5). UWAGA: W czasie Mszy Świętej recepcja nieczynna!!!
 • Po Apelu Jasnogórskim wyjścia w odstępach czasowych dla poszczególnych grup.
 • W Jarosławskim Opactwie (od 19.30) i być może w innych kościołach możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Lepiej jednak z uwagi na rokroczne długie kolejki skorzystać wcześniej u siebie. W Jarosławskim Opactwie spowiadamy w dni powszednie rano i wieczorem a także od 9:00 do 11:00.
 • Kościoły docelowe będą w zasadzie otwarte. Tylko rekordziści w szybkości pokonywania trasy oraz ewentualni maruderzy – także w dobrym sensie tego słowa – mogą zakończyć PEDK na progu świątyni.

Pożyteczne informacje

Parking / Nocleg

Jarosławskie Opactwo:
Istnieje możliwość pozostawienia samochodów na terenie Opactwa jak też skorzystania z noclegów. Parkowania nie trzeba wcześniej zgłaszać. Kontakt do rezerwacji noclegu: tel. +48 16 621 52 24, kom. 505 902 862 (w godzinach pracy biura)

Przemyśl:
Możliwość pozostawienia samochodów na terenie parkingów w pobliżu Katedry. UWAGA: Parking koło Wyższego Seminarium Duchownego jest na noc zamykany.

Kalwaria:
Możliwość pozostawienia samochodów na parkingu oraz skorzystania z noclegów w Domu Pielgrzyma, kontakt: +48 16 671 95 55.

Przeworsk:
Samochody można zaparkować na rynku przeworskim, brak noclegów.

Leżajsk:
Możliwość pozostawienia samochodów na parkingu oraz skorzystania z noclegów w Domu Pielgrzyma, kontakt: +48 17 242 83 56.

Lubaczów:
Możliwość pozostawienia samochodów na parkingu, brak noclegów.

Transport publiczny

Z Przeworska, Leżajska i Przemyśla – Dworce PKP i PKS, z Kalwarii busy do Przemyśla z Huwnik (4 km pieszo z Sanktuarium). W Lubaczowie Dworzec PKS.

Pielgrzymowanie duchowe

Zachęcamy również do duchowego uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.

Duchowe uczestnictwo w EDK jest propozycją dla tych, którzy ze względu na różne ograniczenia (np. praca, wiek, choroba, kalectwo, opieka nad dzieckiem czy chorym) nie są w stanie wędrować drogami PEDK. Chcą jednak włączyć się w duchowość EDK, gdyż na co dzień praktykują pokonywanie swoich ograniczeń i słabości. Proponujemy Wam:

 • zapisać się telefonicznie pod numerem 16 621 52 24 (w dni robocze od 10:00 do 15:00) lub mailowo sekretariat@opactwo.pl
 • wybrać godzinę czuwania (od 22:00 do 6:00) w nocy z piątku na sobotę przed czwartą niedziela wielkiego postu,
 • w wybranej godzinie czuwania należy odprawić sobie w domu Drogę Krzyżową według tekstów EDK na ten rok (https://www.edk.org.pl/rozwazania.html); Można je pobrać z internetu lub na smartfon. Możemy też przysłać je do Ciebie pocztą zwykłą o ile sobie tego zażyczysz przy zgłoszeniu,
 • uczestnictwo duchowe może polegać także na włączeniu się w całonocną audycję Radia Fara towarzyszącą PEDK; można zadzwonić o konkretnej godzinie (co 30 minut) na nr +48 16 621 65 15 i odczytać kolejne rozważanie rozważanie na antenie.
 • w miarę możliwości zapraszamy także osobiście lub radiowo na Mszę Świętą o godzinie 20:00.