Panie Jezu Chryste,

Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie,

wylałeś na świat cały miłość swego Ojca

jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.

Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia

i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,

obecną w tajemnicy Eucharystii

– dla zbawienia świata.

W jedności z całym Kościołem

i jego Matką – Maryją, przez Jej wstawiennictwo,

proszę Cię w intencji,

którą Ojciec Święty polecił naszym modlitwom:

za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie,

z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym
jak też w intencji wszystkich osób i spraw,

które będą mi bliskie przez cały dzisiejszy dzień

w tym

za dziecko poczęte, które na Zwiastowanie Pańskie

duchowo adoptowałem.

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego

do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia

wszystkich dobrych czynów,

przygotowanych dla mnie przez Ojca.

Przemień mnie

i uczyń apostołem Twego Serca,

bym świadczył w Duchu i Prawdzie,

że Bóg jest Miłością. Amen.

  • Najświętsze Serce Jezusa

bądź moją Miłością.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od dwudziestej trzydzieści do dwudziestej pierwszej trzydzieści.

  • Niepokalane Serce Maryi

bądź moim ratunkiem.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od szóstej rano do siódmej.

  • Na uwielbienie Boga… w Trójcy Jedynego w Zmartwychwstaniu Syna i w Bogurodzicy:

Królowo nieba, wesel się, alleluja,

Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,

Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

  • Aniele Boży,

stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy,

ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen!

  • Święci Patronowie, módlcie się za nami:

Święty Marku papieżu,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Patriarcho Adamie,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Hieronimie, doktorze Kościoła,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Janie z Dukli,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Józefie Sebastianie,

módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Janie Wojciechu,

módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Bronisławie,

módl się za mną grzesznikiem.

Zabierz, Panie, i przyjmij 

całą wolność moją,

pamięć moją 

i rozum, 

i wolę mą całą,

cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś,

Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni 

według swojej woli.

Daj mi jedynie miłość Twą 

i łaskę,

a to mi zupełnie wystarczy. 

Amen.