Nowenna Anielska

Św. Michał Archanioł
Dziękujemy Bogu Trójjedynemu za Ciebie i za te dni, za wszystkie łaski i wysłuchane modlitwy.
Dziękujemy za posługę Księży Michalitów i za pana Kierowcę. Za ich modlitwę, za ich słowa, za ich Świadectwo, za ich życzliwość…
Zostaniesz z nami w swojej Figurze, dla której odtąd będzie stałe miejsce w naszym kościele.
Zostaniesz z nami w pierwszowtorkowych nabożeństwach, w pieśniach i Koronce, w codziennej modlitwie Leona XIII i w posłudze egzorcysty.
Zostaniesz z nami z nadzieją, że kolejne, a ostatecznie wszystkie kościoły Jarosławia, przeżyją Twoje nawiedzenie.
I znów obejmiesz panowanie nad naszym miastem nie tyle przez Figurę wznoszącą się nad Rynkiem, co przez królowanie w naszych sercach i codzienności.

To słowa wdzięczności za dar nawiedzenia figury Świętego Michała Archanioła w naszym Opactwie w dnia od 29 kwietnia do 1 maja 2015 r. Dopełniając obietnic pragniemy podjąć comiesięczną modlitwę w każdy pierwszy wtorek miesiąca:

16.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu do cichej adoracji
17.30 – Nabożeństwo
18.00 – Msza Święta wotywna do Św. Michała Archanioła

Zachęcamy do składania intencji TUTAJ