Intencje

Tu można wpisać własną intencję do Nowenny Maryjnej.
Po zatwierdzeniu przez administratora, wpis ukaże się na stronie.


 Imię *
 Tekst *
* Obowiązkowy

Zabezpieczenie antyspamowe
Proszę wprowadzić odpowiednią kombinację liter i cyfr w pole tekstowe.
6 + 4=

(6715)
...
10 wrz 2014, 13:06
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o szybki powrót do zdrowia dla pewnej osoby oraz o potrzebne łaski dla jej rodziny.

...
10 wrz 2014, 13:06
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o szybki powrót do zdrowia dla pewnej osoby oraz o potrzebne łaski dla jej rodziny.

...
10 wrz 2014, 13:06
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o nawrócenie dla męża Marzeny z wiadomego Tobie nałogu. Ochraniaj ją i całą jej rodzinę. Za dotychczas otrzymane łaski dziękuję.

...
10 wrz 2014, 13:05
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o potrzebne łaski dla Antoniny podczas ciężkiej choroby. Jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, proszę o jej uzdrowienie.

...
10 wrz 2014, 13:05
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o nawrócenie mojego brata, dodaj mu sił, aby powrócił do Twego Syna.

...
10 wrz 2014, 13:05
Matko Miłosierdzia, proszę o otwartość serca na łaskę Bożą, o przebaczenie z serca oraz uzdrowienie wewnętrzne.

...
10 wrz 2014, 13:05
Matko Miłosierdzia, wskaż właściwą drogę dla błądzących grzeszników, ochraniaj ich.

...
10 wrz 2014, 13:05
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski za Twoim wstawiennictwem i proszę o błogosławieństwo dla najbliższych.

...
10 wrz 2014, 13:05
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o światło Ducha Świętego, podczas rozeznania woli Bożej dla wiadomych Tobie osób.

...
10 wrz 2014, 13:04
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszelkie otrzymane łaski przez Anetę. Proszę o dalsze błogosławieństwo dla jej rodziny oraz najbliższych.

...
10 wrz 2014, 13:04
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszelkie łaski otrzymane za Twoją przyczyną. Proszę Cię o łaskę żywej wiary i powrotu do Boga dla mojej rodziny. Otaczaj opieką moje wnuki, żeby nie oddalali się od Boga i żyli zgodnie z Jego przykazaniami. Proszę o miłość i zgodę w rodzinie oraz rozwiązanie trudnych problemów zgodnie z wolą Bożą, a dla zmarłych Bogumiły i Stanisława proszę o szczęście wieczne. Twoja wierna czcicielka.

...
10 wrz 2014, 13:04
Matko Boża Miłosierdzia, pomóż nam wypełnić zobowiązania chrześcijańskie wynikające z sakramentu chrztu, bierzmowania, kapłaństwa, małżeństwa, pokuty i pojednania. Wyjednaj nam u Syna Twojego łaskę pokuty i żalu za grzechy. Pomóż nam również wypełnić Jasnogórskie Śluby Narodu, aby Kościół żył na co dzień w Duchu i Prawdzie.

...
10 wrz 2014, 13:03
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o łaskę pokory, rozeznawania woli Bożej, służenia prawdzie i miłości. Dziękujemy za łaski i owoce Jerycha Różańcowego, za dar spotkania z braćmi i siostrami i prosimy o błogosławieństwo Boże dla wszystkich sióstr, kapłanów i wszystkich z Jarosławskiego Opactwa. Siostry i bracia z Bydgoszczy

...
10 wrz 2014, 13:03
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski. Bardzo proszę o uwolnienie, przebaczenie, umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego, błogosławieństwo, zdrowie dla całej rodziny. Proszę o pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie, o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o nawrócenie grzeszników.

...
10 wrz 2014, 13:03
Matko Boża Miłosierdzia, błogosław Gracjanowi na nowej drodze życia.

...
10 wrz 2014, 13:03
Matko Miłosierdzia, proszę o miłosierdzie Boże dla zmarłych z mojej rodziny oraz dusz czyśćcowych.

...
10 wrz 2014, 13:03
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystko i błagam o pomoc w sprawach Tobie wiadomych dla mnie, mojej rodziny, osób bliskich sercu, tym którym obiecałam modlitwę.

...
10 wrz 2014, 13:02
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o nieustanną opiekę i o potrzebne łaski dla ks. Mariana Rajchla.

...
10 wrz 2014, 13:02
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla mojego męża, a mnie dodaj zdrowia i siły w ciężkich chwilach życia. Służebnica

...
10 wrz 2014, 13:02
Matko Miłosierdzia, błagam Cię o uwolnienie z nałogu alkoholowego dla taty. Powierzam Ci całą rodzinę i proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji, o światło Ducha Św. w podejmowanych sprawach oraz umocnienie, nadzieję i odwagę w realizowaniu Bożych natchnień.