Kościół: Nowenna nieustająca do Matki Bożej Miłosierdzia

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Nasza Pani. Jak Ojcowie nasi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym Obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje Matczyne Oczy.

Pozwól i nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym, słabym. Swoim możnym Orędownictwem przeprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a uproś wszystkim łaskę, by żyli jak dzieci Boże.

Wstawiaj się za nami, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, bądź Panią naszych ognisk rodzinnych, otaczaj opieką wszystkie miejsca pracy, czuwaj nad naszymi drogami, wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój.

Strzeż nas wszystkich: naszych biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo skierują myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy, tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Oryginalny wizerunek Matki Bożej w Ostrej Bramie zdobi srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem podziękowania za wysłuchanie próśb, złożony jako wotum w 1849 r. W naszym Kościele Matce Bożej ofiarował taki półksiężyc w 2010 roku Kazimierz K. Jest to znak wdzięczności Bogu za życie i zdrowie. Obok ołtarza jesz szereg wot, złożonych Matce Bożej za wysłuchane modlitwy.

W każdą środę wieczorem włączamy przekazane intencje w nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
17.30 –  nowenna w kościele a następnie Msza Święta
20.30 – audycja radiowa z modlitwą Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia – www.radiofara.pl, telefo do studia w Jarosławiu 16 621 65 15

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia:

Na początku:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:
Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:
Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego (10 razy).

Na zakończenie:
Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, , szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Módl się razem z nami…

Dodaj nowy wpis

 
 
 
 
*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Wpis pojawi się na stronie po zatwierdzeniu przez moderatora.
485 wpisów.
Twoja czcicielka dnia 29 lipca 2019 o 22:07:
Matko Boża Miłosierdzia, pragnę błagać Cię o szczególne łaski dla mnie: modlitwy, wiary i zaufania. Proszę nie opuszczaj mnie i broń od złego. Prowadź przez życie i wspieraj. Dziękuję całym sercem za łaski już otrzymane.
Twoja czcicielka dnia 29 lipca 2019 o 21:59:
Matko Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski dla Anny siły, wiarę i ufność, że mała Nikola zostanie uleczona z ataków epilepsji. Wspieraj, otaczaj płaszczem swej opieki i prowadź przez życie każdego dnia.
. dnia 26 lipca 2019 o 23:04:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o potrzebne łaski dla Elżbiety. Wypraszaj jej dobre zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz spraw, aby wycofała się z niewłaściwej decyzji życiowej. .
mama i żona dnia 24 lipca 2019 o 16:23:
Matko, najpokorniej jak potrafię, proszę o pomoc...
KRYSTYNA dnia 24 lipca 2019 o 13:12:
Proszę o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Miłosierdzia dla Kingi w dniu jej imienin. Bardzo dziękuję.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:42:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszelkie dobro otrzymane oraz proszę Cię o łaskę wiary w mojej rodzinie. Maryjo dopomóż w rozwiązaniu trudnych problemów Tobie wiadomych.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:40:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski oraz proszę Cię o nawrócenie dla Jana, Aleksandra, Witka, Marka, Józefa, Janusza i dla ich rodzin. Proszę Cię Maryjo o przemianę. Ochraniaj od złego moich bliskich na każdy dzień.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:38:
Matko Miłosierdzia, powierzam Twojej opiece moją rodzinę oraz proszę Cię o zdrowie dla Julii, Marii, Anny, Agnieszki, Łucji i Magdaleny. Maryjo wypraszaj potrzebne łaski dla moich bliskich.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:36:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię abyś wyprosiła dar życia wiecznego w niebie dla Andrzeja, Jana, Bronisława, Tadeusza, Zygmunta, zmarłych przodków i znajomych, kapłanów i dusz w czyśćcu cierpiących.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:34:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za Twoją opiekę oraz proszę Cię o wyproszenie zdrowia i Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask dla mojej rodziny. Maryjo, otaczaj nas płaszczem Twojej opieki i miłości.
Beata dnia 24 lipca 2019 o 12:27:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o wyproszenie uzdrowienia oczu mojej mamy Łucji. Dziękuję, Beata.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:26:
Matko Boża Miłosierdzia, otocz Swą opieką kapłanów pracujących w tej świątyni. Niech moc Chrystusowej łaski w pełni ich umacnia. Maryjo, niech Twoje wstawiennictwo wyprasza im potrzebne dary i łaski. Otul płaszczem swej macierzyńskiej opieki, niech z miłością służą Bogu i ludziom.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:22:
Matko Miłosierdzia, błagam wstaw się za mną u Syna Swego aby wybaczył moje grzechy, uleczył moją duszę i ciało, uwolnił mnie z sideł zła. Proszę o opiekę i łaski na każdy dzień
Czciciel dnia 24 lipca 2019 o 12:20:
Matko Boża Miłosierdzia, wyjednaj dla mnie u Pana Boga ze wstawiennictwem moich świętych patronów dar rozeznania drogi życiowej. Prosi Twój czciciel.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:18:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę wyjednaj dla mnie u Swego Syna łaskę poprawy sytuacji finansowej. Prosi Twój syn.
Maria dnia 24 lipca 2019 o 12:10:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękujemy Ci za otrzymane łaski, prosimy Cię za zmarłych z rodziny, wyproś dla nich o radość wieczną.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:10:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w znalezieniu dobrego męża, pracy, rozwiązaniu problemów finansowych i zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Proszę o pokój serca i abym przestała błądzić. Proszę prowadź mnie do Jezusa. Powierzam Ci rodziców i rodzeństwo. Proszę o nawrócenie brata Grzegorza.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:05:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, proszę o wyproszenie zdrowia i dobre wyniki badań dla córki. Weź w swą opiekę całą rodzinę.
... dnia 24 lipca 2019 o 12:03:
Matko Miłosierdzia, proszę o wyproszenie zdrowia dla Doroty i Sylwestra oraz Daniela, a także zdrowie i szczęście dla rodziny, zakonnic i opiekunek.
Czcicielka dnia 24 lipca 2019 o 12:01:
Miłosierna Matko, proszę Cię o uproszenie zdrowia, Twoją opiekę oraz pomoc w trudnych chwilach życia.