Kościół: Nowenna nieustająca do Matki Bożej Miłosierdzia

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Nasza Pani. Jak Ojcowie nasi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym Obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje Matczyne Oczy.

Pozwól i nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym, słabym. Swoim możnym Orędownictwem przeprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a uproś wszystkim łaskę, by żyli jak dzieci Boże.

Wstawiaj się za nami, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, bądź Panią naszych ognisk rodzinnych, otaczaj opieką wszystkie miejsca pracy, czuwaj nad naszymi drogami, wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój.

Strzeż nas wszystkich: naszych biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo skierują myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy, tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Oryginalny wizerunek Matki Bożej w Ostrej Bramie zdobi srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem podziękowania za wysłuchanie próśb, złożony jako wotum w 1849 r. W naszym Kościele Matce Bożej ofiarował taki półksiężyc w 2010 roku Kazimierz K. Jest to znak wdzięczności Bogu za życie i zdrowie. Obok ołtarza jesz szereg wot, złożonych Matce Bożej za wysłuchane modlitwy.

W każdą środę wieczorem włączamy przekazane intencje w nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
17.30 –  nowenna w kościele a następnie Msza Święta
20.30 – audycja radiowa z modlitwą Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia – www.radiofara.pl, telefo do studia w Jarosławiu 16 621 65 15

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia:

Na początku:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:
Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:
Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego (10 razy).

Na zakończenie:
Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, , szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Módl się razem z nami…

Dodaj nowy wpis

 
 
 
 
*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Wpis pojawi się na stronie po zatwierdzeniu przez moderatora.
373 wpisy.
... dnia 22 maja 2019 o 13:44:
Matko Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski i dar rozeznania swojej drogi w życiu.
... dnia 22 maja 2019 o 13:44:
Matko Miłosierdzia, dziękuję za dar potomstwa dla Sebastiana i Justyny, proszę obdarz tym darem małżeństwa Joanny, Renaty, Eweliny.
... dnia 22 maja 2019 o 13:40:
Matko Miłosierdzia, proszę o przemianę serca i odnowienie w miłości dla pewnego małżeństwa.
... dnia 22 maja 2019 o 13:40:
Matko Miłosierdzia, proszę o nawrócenie dla wujków Stanisława, Kazimierza i Stanisława.
... dnia 22 maja 2019 o 13:39:
Matko Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski dla Magdaleny i Jacka oraz opiekę nad ich synami.
... dnia 22 maja 2019 o 13:38:
Matko Miłosierdzia, proszę o nawrócenie dla Jacka, Mateusza, Jacka, Mateusza i osób oddalonych od Boga.
... dnia 22 maja 2019 o 13:37:
Matko Miłosierdzia, w dniu 25 rocznicy Komunii Św. proszę Cię ucz mnie godnego przyjmowania Twojego Syna, chodzenia w Jego obecności i wypełnianie Jego woli.
... dnia 22 maja 2019 o 13:36:
Matko Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski dla Ewy i Arka oraz ich córki Marysi.
... dnia 22 maja 2019 o 13:35:
Matko Miłosierdzia, proszę o opiekę nad rodziną, siostrzenicami. Prowadź nas do Boga, wypraszaj potrzebne łaski.
Twój czciciel dnia 21 maja 2019 o 21:31:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, za Twoją niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o uwolnienie od uzależnień dla siostrzenicy Oli o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej żony, oraz o wyjednanie miłosierdzia Bożego zmarłym, których polecam Twojej matczynej opiece.
Edyta dnia 21 maja 2019 o 20:22:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, pomoc i opiekę. Proszę o łaskę dobrego męża.
Intencja dnia 21 maja 2019 o 13:28:
Matko Miłosierdzia, błagam uproś u swego Syna przemianę serca, nawrócenie i łaskę Ducha Świętego dla męża oraz odrodzenia sakramentu małżeństwa.
Justyna dnia 20 maja 2019 o 03:20:
Matko Boża Miłosierdzia, bardzo Cię proszę wyproś mi u swojego Syna dar macierzyństwa.
. dnia 17 maja 2019 o 20:19:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o potrzebne łaski dla Elżbiety. Wypraszaj jej dobre zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz spraw, aby wycofała się z niewłaściwej decyzji życiowej.
... dnia 15 maja 2019 o 14:48:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o miłosierdzie i nawrócenie dla Stanisława i Eugeniusza.
... dnia 15 maja 2019 o 14:40:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski dla osób z róży różańcowej.
... dnia 15 maja 2019 o 14:39:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o łaskę nawrócenia dla Mateusza, Piotra, Jacka, Mateusza, Jacka i Sebastiana.
... dnia 15 maja 2019 o 14:38:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o dar potomstwa dla Joanny i Renaty.
... dnia 15 maja 2019 o 14:37:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę miej w opiece Małgorzatę i Agnieszkę, o potrzebne siły i łaski w życiu dla nich i ich rodzin.
Ja dnia 13 maja 2019 o 14:44:
Matko Miłosierdzia, zlituj się proszę nad moim małżeństwem. Błagam uproś mi u swego Syna przemianę serca, nawrócenie i łaskę Ducha Świętego dla męża oraz odrodzenia sakramentu małżeństwa.