Aktualności

Przed nami nowe wyzwania

15 stycznia zebrała się komisja z ekspertami z Krakowa, Przemyśla i Jarosławia, aby ocenić stan naszego kościoła. Najbardziej niepokojąca wydawała się zupełnie nowa szczelina, która pojawiła się nad miejscem, z którego - aby do niej dotrzeć - trzeba było zbudować [...]

22 stycznia 2020|

A oto dalsze szczegóły…

Po dokonaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. oględzin pomieszczeń kościoła, w tym chóru, nawy głównej oraz poddasza nad nawą główną komisja stwierdziła: więźba dachowa nad kościołem, nad nawą główną jest w złym stanie, widoczna korozja biologiczna, ubytki w strukturze [...]

22 stycznia 2020|

Do dzieła!

Kraków 17.01.2020. Nadzór Autorski dotyczący wykonania robót doraźnie zabezpieczających budynek kościoła w Jarosławskim Opactwie.   W nawiązaniu do oględzin obiektu przeprowadzonych w obecności przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu w dniu 15.01.2020 r. podaję następujące zalecenia:   [...]

22 stycznia 2020|

Ks. Marian Rajchel powrócił do domu

Ksiądz Prałat Marian Rajchel w czwartek po południu wrócił ze szpitala do domu. W ten sam dzień odprawił Mszę Świętą w kaplicy sióstr benedyktynek. W kolejne dni koncelebrował Eucharystie w kościele św Mikołaja i św. Stanisława, podczas których głosił już [...]

18 stycznia 2020|