Formularz zgłoszeniowy

Należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa szkoły

Klasa

E-mail

Nr telefonu (9 cyfr bez odstępów)

Załącznik z pracą

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki Konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację przez organizatorów, w celach konkursowych, moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Biorąc udział w Konkursie zgadzam się na nieodpłatne przeniesienie na Organizatorów wszelkich autorskich praw majątkowych dotyczących nadesłanej pracy, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

captcha

Przepisz kod z obrazka: