Jarmark Benedyktyński – Zgłoszenie

Regulamin | Zgłoszenie |  Application | Uczestnicy
Wolontariusze – Zgłoszenie

jarmark

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sieprnia 2017r.

Wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić.

Imię

Nazwisko

Firma

Dane adresowe i kontakt

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

E-mail

Nr telefonu (9 cyfr bez odstępów)

Potwierdzam udział w dniach:
 sobota (11.00-19.00 - I dzień Jarmarku) niedziela (11.00-19.00 - II dzień Jarmarku)

Zaprezentuję:

Ilość osób obsługujących stoisko:

Stragan
 posiadam własny proszę organizatorów o zapewnienie straganu

Nocleg we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia noclegu. Można próbować w klasztorze sióstr benedyktynek - tel. 16/621 56 64.

Deklaruję współudział w organizacji VI Jarmarku Benedyktyńskiego w postaci:

 przekazania ofiary pieniężnej w wysokości kilkuset złotych przekazania ofiary pieniężnej w wysokości kilkudziesięciu złotych

W zakresie, w jakim mnie to dotyczy, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla organizacji VI Jarmarku Benedyktyńskiego oraz do opublikowania części moich danych na liście zamieszczonej na stronach Opactwa przez organizatora oraz, że dane w deklaracji uczestnictwa zostały podane dobrowolnie i są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

captcha
Przepisz powyższy kod:

Uwaga: zgłoszeń nie potwierdzamy indywidualnie; zgłoszenia zaakceptowane umieszczamy w zakładce UCZESTNICY