Historia

Nasza świątynia została zbudowany w latach 1614-1624. Konsekracji dokonał 28 IV 1624 roku biskup przemyski Jan Wężyk. Wnętrze kościoła wypełniało 15 ołtarzy i ołtarzyków. W ołtarzu głównym znalazły się postacie św. Mikołaja i Stanisława biskupów.

Kościół ma konstrukcję jednonawową, na planie krzyża, przez dobudowę kaplic i wież zamknięty na rzucie prostokąta (z absydą). Portal z 1621 roku przeniesiony z elewacji zachodniej po 1635 roku.

Poz niszczeniach z okresu zaborów i okupacji hitlerowskiej z dawnego wnętrza odtworzono wiernie bardzo bogatą dekorację sztukatorska. Pozostałe elementy przeniesiono z kościoła p.w. NSPJ w Przemyslu.

Tutaj sprawujemy dziś Służbę Bożą.

Wspomóż funkcjonowanie tej świątyni, remonty i wyposażenie. W roku Pańskim 2011 zadanie pn. Jarosław, kościół p.w. św. Mikołaja (XVII w.), montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja wyniosła 40 000 PLN.