• (+ ) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

✨Panie Jezu Chryste,

Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie,

wylałeś na świat cały miłość swego Ojca

jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.

Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia

i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,

obecną w tajemnicy Eucharystii

– dla zbawienia świata.

W jedności z całym Kościołem

i jego Matką – Maryją, przez Jej wstawiennictwo,

proszę Cię w intencji,

którą Ojciec Święty polecił naszym modlitwom:

  • aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania,

jak też w intencji wszystkich osób i spraw,

które będą mi bliskie przez cały dzisiejszy dzień

w tym

za dziecko poczęte, które na Zwiastowanie Pańskie

duchowo adoptowałem.

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego

do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia

wszystkich dobrych czynów,

przygotowanych dla mnie przez Ojca.

Przemień mnie

i uczyń apostołem Twego Serca,

bym świadczył w Duchu i Prawdzie,

że Bóg jest Miłością. Amen.

 

✨Zabierz, Panie, i przyjmij

całą wolność moją,

pamięć moją

i rozum,

i wolę mą całą,

cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś,

Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni

według swojej woli.

Daj mi jedynie miłość Twą

i łaskę,

a to mi zupełnie wystarczy.

Amen.

 

✨Boskie Serce Jezusa,

ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi

wszystkie modlitwy, sprawy, prace, radości i krzyże dnia dzisiejszego

jako uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy moje oraz jako prośbę do Ciebie skierowaną.

Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,

w jakich Ty przyszedłeś na Ziemię,

ofiarowałeś się na krzyżu

i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata.

Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki,

za ojca świętego i w ważnych dla niego intencjach

jak też w intencji wszystkich osób i spraw,

które będą mi bliskie przez cały dzisiejszy dzień

w tym

za dziecko poczęte, które na Zwiastowanie Pańskie

duchowo adoptowałem.

Pragnę też zyskać wszystkie odpusty,

jakich dostąpić mogę i ofiaruję

je za dusze w czyśćcu.

Amen.

 💕Najświętsze Serce Jezusa

bądź moją Miłością.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od dwudziestej trzydzieści do dwudziestej pierwszej trzydzieści.

❤ Niepokalane Serce Maryi

bądź moim ratunkiem.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od szóstej rano do siódmej.

  • Na uwielbienie Boga… w Trójcy Jedynego we Wcieleniu Słowa i w Bogurodzicy:

🌹 Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

 

👏 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

🙌 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw prosimy, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, otrzymali udział w Jego boskiej naturze. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  • Aniele Boży,

stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy,

ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen!

  • Święci Patronowie, módlcie się za nami:

Święty Marku papieżu,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Patriarcho Adamie,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Hieronimie, doktorze Kościoła,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Janie z Dukli,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Józefie Sebastianie,

módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Janie Wojciechu,

módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Bronisławie,

módl się za mną grzesznikiem.