• (+ ) W imię i Syna i Ducha Świętego. Amen.

✨Panie Jezu Chryste,

Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie,

wylałeś na świat cały miłość swego Ojca

jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.

Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia

i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,

obecną w tajemnicy Eucharystii

– dla zbawienia świata.

W jedności z całym Kościołem

i jego Matką – Maryją, przez Jej wstawiennictwo,

proszę Cię w intencji,

którą Ojciec Święty polecił naszym modlitwom:

  • aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących,

jak też w intencji wszystkich osób i spraw,

które będą mi bliskie przez cały dzisiejszy dzień

w tym

za dziecko poczęte, które na Zwiastowanie Pańskie

duchowo adoptowałem.

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego

do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia

wszystkich dobrych czynów,

przygotowanych dla mnie przez Ojca.

Przemień mnie

i uczyń apostołem Twego Serca,

bym świadczył w Duchu i Prawdzie,

że Bóg jest Miłością. Amen.

 

✨Zabierz, Panie, i przyjmij

całą wolność moją,

pamięć moją

i rozum,

i wolę mą całą,

cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś,

Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni

według swojej woli.

Daj mi jedynie miłość Twą

i łaskę,

a to mi zupełnie wystarczy.

Amen.

 

✨Boskie Serce Jezusa,

ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi

wszystkie modlitwy, sprawy, prace, radości i krzyże dnia dzisiejszego

jako uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy moje oraz jako prośbę do Ciebie skierowaną.

Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,

w jakich Ty przyszedłeś na Ziemię,

ofiarowałeś się na krzyżu

i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata.

Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki,

za ojca świętego i w ważnych dla niego intencjach

jak też w intencji wszystkich osób i spraw,

które będą mi bliskie przez cały dzisiejszy dzień

w tym

za dziecko poczęte, które na Zwiastowanie Pańskie

duchowo adoptowałem.

Pragnę też zyskać wszystkie odpusty,

jakich dostąpić mogę i ofiaruję

je za dusze w czyśćcu.

Amen.

 

 💕Najświętsze Serce Jezusa

bądź moją Miłością.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od dwudziestej trzydzieści do dwudziestej pierwszej trzydzieści.

❤ Niepokalane Serce Maryi

bądź moim ratunkiem.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od szóstej rano do siódmej.

  • Na uwielbienie Boga… w Trójcy Jedynego we Wcieleniu Słowa i w Bogurodzicy:

🌹 Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

 

👏 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

🙌 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw prosimy, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, otrzymali udział w Jego boskiej naturze. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  • Aniele Boży,

stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy,

ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen!

  • Święci Patronowie, módlcie się za nami:

Święty Marku papieżu,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Patriarcho Adamie,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Hieronimie, doktorze Kościoła,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Janie z Dukli,

módl się za mną grzesznikiem.

Święty Józefie Sebastianie,

módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Janie Wojciechu,

módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Bronisławie,

módl się za mną grzesznikiem.

Akt oddania kapłana i kapłanów.

Matko Niepokalana,
w tym miejscu łaski,
zwołani przez miłość Twego Syna Jezusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
my, synowie w Synu i Jego kapłani,
poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu Sercu,
aby pełnić wiernie wolę Ojca.

Jesteśmy świadomi, że bez Jezusa
nie możemy uczynić niczego dobrego
i że tylko przez Niego, z Nim i w Nim
będziemy dla świata
narzędziami zbawienia.

Oblubienico Ducha Świętego,
wyjednaj nam nieoceniony dar
przemiany w Chrystusie.
Przez tę samą potęgę Ducha, który –
osłaniając Cię swoim cieniem,
uczynił Cię Matką Zbawiciela –
pomóż nam, aby Chrystus, Twój Syn,
narodził się także w nas.
I aby w ten sposób Kościół
mógł zostać odnowiony przez świętych kapłanów,
przemienionych łaską Tego,
który czyni nowymi wszystkie rzeczy.

Matko Miłosierdzia,
to Twój Syn Jezus nas wezwał,
abyśmy stali się jak On:
światłością świata i solą ziemi.

Pomóż nam przez swe możne wstawiennictwo,
aby nigdy nic nie zaszkodziło temu delikatnemu powołaniu,
aby nie uległo ono naszym egoizmom,
pochlebstwom świata
ani podszeptom Złego.

Zachowaj nas swą czystością,
strzeż nas swoją pokorą
i otocz nas swą macierzyńską miłością,
która odbija się w tak wielu duszach
Tobie poświęconych,
aby stały się dla nas
prawdziwymi matkami duchowymi.

Matko Kościoła,
my, kapłani,
chcemy być pasterzami,
którzy nie pasą samych siebie,
ale oddają siebie Bogu dla braci,
znajdując w tym swe szczęście.
Chcemy nie tylko słowami, ale własnym życiem
powtarzać pokornie każdego dnia
nasze „oto jestem”.

Prowadzeni przez Ciebie
chcemy być Apostołami
Miłosierdzia Bożego,
szczęśliwymi, mogąc sprawować każdego dnia
Świętą Ofiarę Ołtarza
i ofiarować tym, którzy tego pragną,
sakrament pojednania.

Orędowniczko i Pośredniczko łask,
Ty, która cała zanurzona jesteś
w jedynym powszechnym pośrednictwie Chrystusa,
uproś u Boga dla nas
serca całkowicie odnowione,
aby kochały Boga ze wszystkich swych sił
i służyły ludzkości tak, jak Ty to czyniłaś.

Powtórz Panu
swe skuteczne słowa:
„Wina nie mają” (J 2, 3),
aby Ojciec i Syn ponownie zlali na nas,
jakby w nowym wylaniu,
Ducha Świętego.

Pełen zdumienia i wdzięczności
za Twą nieustanną obecność wśród nas,
w imieniu wszystkich kapłanów
również ja chcę zawołać:
„A skądże mi to, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie?” (Łk 1, 43)

Matko nasza od zawsze,
nie ustawaj w nawiedzaniu nas,
w pocieszaniu i wspieraniu nas.
Przyjdź nam z pomocą
i wyzwól nas od wszelkiego niebezpieczeństwa,
które nam zagraża.
Tym aktem zawierzenia i poświęcenia
chcemy przyjąć Cię w sposób
najgłębszy i radykalny
na zawsze i całkowicie,
w naszym życiu ludzkim i kapłańskim.

Niech Twoja obecność sprawi, że zakwitnie pustynia
naszych samotności i zajaśnieje słońce
nad naszymi ciemnościami,
spraw, aby powrócił spokój po burzy,
aby każdy człowiek ujrzał zbawienie
Pana, który nosi imię i oblicze Jezusa,
odbite w naszych sercach,
na zawsze zjednoczonych z Tobą!
Amen.