Rekolekcje kapłańskie

W dniach od 14 do 17 listopada 2018 r. w naszym domy kapłani naszej diecezji przeżywali coroczne rekolekcje kapłańskie. Tegorocznym ćwiczeniom duchownym przewodził ks. Rafał J. Sorkowicz SChr. Urodził się 6 września 1978 roku w Braniewie, na Warmii. Ukończył szkołę Podstawową w Lipowinie i braniewskie Liceum Ekonomiczne. W 1998 roku rozpoczyna studia filologii polskiej w Szczecinie. W rok później wstępuje do zgromadzenia zakonnego księży i braci chrystusowców. W roku 2005 składa profesję wieczystą w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. W roku 2006 kończy w Poznaniu studia filozoficzno-teologiczne, broniąc pracę magisterską z teologii patrystycznej p.t. „Metafory Maryi i ich sens teologiczny w wybranych pismach św. Efrema Syryjczyka”. W tym samym roku przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Po święceniach przez rok sprawuje posługę duszpasterską w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu. W latach 2007- 2010 posługuje w szczecińskim Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Od roku 2010  duszpasterzował w Parafii św. Józefa w Stargardzie. Sprawował tam opiekę nad Duszpasterstwem Młodych „Wieczernik” oraz Odnową w Duchu Świętym. Pracował też jako katecheta w stargardzkim Centrum Edukacji Licealnej. W 2011 roku zostaje mianowany przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę duszpasterzem studentów w Stargardzie. Jest członkiem Rady d.s. Nowej Ewangelizacji, powołanej przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę. Przed rokiem został proboszczem w Parafii św. Michała w Dobrzanach, diecezja szczecińsko-kamieńska.

Jego główne pasje: literatura polska i obca (Słowacki, Miłosz, Herbert, Suskind), muzyka (klasyczna), teologia (ks. J. Szymik, Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger), patrystyka (czyli historia i teologia Ojców Kościoła), oraz poezja (sam pisze wiersze). Miłośnik twórczości G.K. Chestertona, P. Suskinda oraz C.S. Lewisa. Felietonista „Dziennika Stargardzkiego”. Publikuje też teksty na portalu Fronda.pl oraz kapłani.com.pl.

18 listopada 2018|