Miesięczne archiwum: Luty 2014

VII Niedziela Zwykła A

Zapraszamy do odsłuchania homilii ks. Marka Pieńkowskiego Czytanie I (Kpł 19,1-2.17-18) Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz…

Kompleksowa formacja kapłanów

Archidiecezja przemyska jako pierwsza w Polsce włączyła w stałą formację księży – zagadnienia dotyczące prewencji nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Jako pierwsi zapoznali się z nimi księża wyświęceni między 2009 a 2012 r., czyli ci, którzy…

Co kryją mury Jarosławskiego Opactwa

Mury Jarosławskiego Opactwa kryją niejedną tajemnicę. Przykładem może być odkrycie ostatnich dnie, kiedy przy pracach remontowych przy obwarowaniach znaleziony został pocisk artyleryjski z II wojny światowej, który został zabezpieczony i zamurowany, podczas prac remontowych w…

Spotkanie z Timem Guenardem

Ruch Światło Życie Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na spotkanie z Timem Guenard (czyt. Ginard), autorem bestselerowej książki „Silniejszy od nienawiści”. Obecnie bardzo dużo pracuje z tzw. trudną młodzieżą np. w zakładach poprawczych. Chętnie jest słuchany także…

VI Niedziela Zwykła

Tym razem zapraszamy do pochylenia się na Słowem Bożym z ks. Markiem Wasągiem (Syr 15,15-20) Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to…

Rozmowa z naszą długoletnią wolontariuszką

Przychodzi czas, że trzeba opuścić rodzinny dom, przyjaciół, szkołę, znajome twarze, ulice i budynki. Ten czas to dla wielu młodych okres studiów. Jeszcze pół roku temu biegała do radiowego studia w Jarosławiu nagrywać bajki, a…

Nie znamy historii Polski?

Kolejny raz wierni spotkali się na wspólnej modlitwie w naszym Kościele. Modlitwie Krucjaty różańcowej przewodniczył ks. Michał Kozak, po której rozpoczęła się jak zwykle Eucharystia koncelebrowana przez ks. Mariana Rajchla. On także wygłosił homilię. Ks.…

V Niedziela Zwykła – Sól ziemi

Zapraszamy do odsłuchania homilii ks. Stanisława Zbojnowicza (Iz 58,7-10) Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe…

Wspomnienie Św. Scholastyki

Scholastyka pochodziła z Nursji (w środkowych Włoszech) i była siostrą bliźniaczką św. Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół pw. św. Benedykta. W podziemiach kościoła pokazują część muru, który stanowił dom rodzinny Scholastyki i…