Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Nowe wystawy na terenie Opactwa

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu to święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. W Jarosławiu uroczystości z okazji tego…

Ks. Marian Podolec i poezja Juliana Tuwima

W ramach III międzynarodowych obchodów w Jarosławiu Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w bibliotece PWSTE zostało zorganizowane spotkanie poetyckie. Poświecono je poecie, który jak zaznaczył rektor uczelni prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec, uważał siebie za…

Dni pamięci Ofiarom Holokaustu

„Dlaczego ciągle tyle rozważań na temat Holokaustu”? – takim pytaniem rozpoczął spotkanie w Jarosławskim Opactwie rektor PWSTE prof. Wacław Wierzbieniec, dziękując jednocześnie ks. Markowi Pieńkowskiemu za możliwość organizacji w tym miejscu obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci…

Spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków oddział Jarosław

23 stycznia br. w Jarosławskim Opactwie tradycyjnie zgromadzili się członkowie Związku Sybiraków Oddział w Jarosławiu. Swoje świętowanie przy „rodzinnym sybirackim stole” rozpoczęli Eucharystią, której przewodniczył ks. Andrzej Surowiec, a kazanie wygłosił ks. prał. Marian Rajchel.…

Niedzielna „Suma” z Biskupem Stanisławem

III Niedziela Zwykła połączona była w Jarosławskim Opactwie z VIII Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W związku z tym Opactwo nawiedził ks. bp Stanisław Jamrozek, który wziął udział we wspólnej modlitwie w świątyni w…

III Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE – Iz 8, 23b – 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką Czytanie z Księgi proroka Izajasza W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą…

Niedziela Chrztu Pańskiego

Dzisiejsza niedziela – niedziela Chrztu Pańskiego – tak mocno i wyraźnie przypomina nam to szczególne wydarzenie znad Jordanu, kiedy nasz Zbawiciel Chrystus Pan przyjął chrzest od Świętego Jana Chrzciciela. Ponadto uzmysławia nam również znaczenie naszego…

Jubileusz 20-lecia radia Ave Maria

Od 20 lat w naszej Archidiecezji funkcjonuje Radio. Twórcą i pomysłodawcą jest ks. prał. Marian Rajchel. 20 lat temu przy parafii Królowej Polski w Jarosławiu odbyła się pierwsza transmisja radiowa Pasterki. Po 15 latach studio…

Nocne adoracje z różańcem w ręku

29 dnia każdego miesiąca od 21.00 do 5.00 21.00 – Apel Jasnogórski z konferencją ks. prał. Mariana Rajchla – egzorcysty diecezjalnego 21.30 – Adoracja z różańcem w ręku 24.00 – Msza Święta w intencjach zbiorowych z…