Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Rekolekcje „Miłośc i Prawda” Wspólnoty Emmanuel

W dniach 26-27 listopada ponad stuosobowa grupa Wspólnoty Emmanuel wzięła udział w ostatnim już spotkaniu rekolekcyjnym z cyklu Miłość i Prawda poświęconemu „wychowaniu i kształtowaniu dzieci, wychowaniu w rodzinie a otwarciu na świat”. Trzy-weekendowy cykl obejmował również tematy…

Kolejny 10-ty w Jarosławskim Opactwie

Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, By mowę wieków usłyszeć. One mówią… (…) Tam zapisane są przodków marzenia, Wszystkie tęsknoty, bóle i cierpienia. I słowa trzy, które przez pokolenia szły: Bóg , honor, Ojczyzna.…