Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

I Konkurs Papieski

Cieszymy się finałem I Konkursu Papieskiego, z inicjatywy ks. Michała Kozaka. Z 40 szkół nadesłano 150 prac plastycznych i kilka fotografii. W konkursie wiedzy o Papieżu Polaku uczestniczyło ponadto 170 gimnazjalistów. Dla większości z nich bł. Jan Paweł II to postać wyłącznie…